Abdullah ne iyi adam! Keşke bir de gece namazı kılsa

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 137. Ömer İbnü'l-Hattâb'ın torunu Sâlim'in, babası Abdullah İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

    "Abdullah ne iyi adam! Keşke bir de gece namazı kılsa!" buyurdu.

    Sâlim diyor ki:

    O günden sonra Abdullah geceleri pek az uyurdu.

    Buhârî, Teheccüd 2, 21, Fezâilü's-sahâbe, 19, Ta`bîr 25, 36; Müslim, Fezâilü's-sahâbe 139, 140