Namaz tesbihatlarının anlamı

 • Yazar: İsa Sevgili, Kurucu
 • "Allahu  Ekber" Anlamı:

  Allah en büyüktür.

  "Subhane Rabbiyel Azim" Anlamı:

  Ey büyük Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

  "Semiallahulimen hamideh" Anlamı:

  Allah kendisine hamd edenleri işitti.

  "Rabbena leke'l-hamd" Anlamı:

  Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır.

  "Subhane Rabbiye'l-ala" Anlamı:

  Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

  "Esselamu aleykum ve rahmetullah" Anlamı:

  Allah'ın selamı üzerinize olsun

  "Allahumme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" Anlamı:

  Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.

  "Ala Resulina Muhammedin salavat" Anlamı:

  Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in üzerine  olsun

  "Subhanallahi ve'l-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" Anlamı:

  Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur.

  "Subhanallah" Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

  "Elhamdulillah" Anlamı: Hamd Allah'adır.

  "Allahu Ekber" Anlamı: Allah en büyüktür.

  "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr" Anlamı:

  Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

  "Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" Anlamı:

  Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

  "Amin" Anlamı: duamı kabul et