Besmele ve Euzü Besmelenin Anlamı Nedir?
Bismillahirrahmanirrahim ve Euzübillahimineşşeytanirracim

 • Yazar: İsa Sevgili, Kurucu
 • Besmele’nin anlamı nedir?

  Besmele yani "Bismillahirrahmanirrahim": "Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla" anlamına gelmektedir.

  Euzü Besmele’nin anlamı nedir?

  Euzü Besmele ise yani "Euzübillahimineşşeytanirracim": "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım" anlamına gelmektedir.

  Kul herhangi bir davranışta bulunurken, önemli bir işe teşebbüs ederken önce eûzü çekerek muhtemel olumsuz etkileri defetmekte sonra da besmeleyi okuyarak “kendinin tek başına yeterli olmadığını, başarı ve gücün ancak Allah’tan gelebileceğini, Allah’ın yeryüzünde halife kıldığı bir varlık olarak O’nun mülkünde, O’nun adına tasarrufta bulunduğunu, asıl mâlik ve hâkim olan Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa emanete hıyanet etmiş olacağını...” peşinen kabul etmekte ve bundan güç almaktadır.

  Not:Daha fazla bilgi için Fatiha suresi 1. ayet tefsirine bakabilirsiniz.