Hac nedir? Niçin yapılır? Kimlere farzdır?

 • Yazar: İsa Sevgili, Kurucu
 • Hac nedir?

  Hac, Arapça’da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça’da hâc (çoğulu huccâc), Türkçe’de hacı denir.

  Hac kimlere farzdır?

  1. Akıllı olmak,

  2. Erginlik çağına gelmiş olmak,

  3. Müslüman olmak,

  4. Hür olmak,

  5. Haccın farz olduğunu bilmek (Bu şart Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yasayan Müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)

  6. Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.

  7. Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.

  8. Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

  9. Saydığımız bu şartlardan başka hac vazifesini bizzat yapmak için su şartların da bulunması gerekir. Bunların haccın edasının şartları denir.

  Haccın Edasının Şartları

  1. Vücutça sağlıklı olmak, (Kör, kötürüm ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede hasta ve yaşlı olmamak.)

  2. Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, (Hapiste olmak gibi)

  3. Yol güvenliği olmak,

  4. Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak,

  5. Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olmak.

  *Bu saydığımız şartlara sahip olan bir kimsenin önündeki ilk hac mevsiminde hacca gitmesi farz olur.

  Kaynak: İslam Ansiklopedisi, Hac maddesinden derlenmiştir.