Namaz kılmayacak mısınız?

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 136. Alî radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

    Bir gece Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ali ile Fâtıma'nın kapısını çaldı ve onlara:

    "Namaz kılmayacak mısınız?" buyurdu.

    Buhârî, Teheccüd 5, Tefsîru sûre (18), 1, İ`tisâm 18, Tevhîd 31; Müslim, Müsâfirîn 206.