Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 2. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

    Ben dostum sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim:

    "Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır."

    Müslim, Tahâret 40. Ayrıca bk. Nesâî, Tahâret 109