Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir, Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 44. Ebu'd-Derdâ radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i:

    "Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener. Şu halde cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer" buyururken işittim.

    Ebû Dâvûd, Salât 46. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 48