Bilal! cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 120. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilâl'e:

    "Bilâl! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en fazla sevap beklediğin hangisidir? Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum" diye sordu.

    Bilâl de:

    - Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra bu abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla sevap beklediğim ibadet budur, dedi.

    Buhârî, Teheccüd 17, Tevhîd 47; Müslim, Fezâilü's-sahâbe 108