Resûlullah sabah namazının iki rek`at sünnetini o kadar hafif kılardı ki

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 78. Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanı ile kameti arasında fazla uzatmadan iki rek'at namaz kılardı.

  Buhârî, Ezân 12; Müslim, Müsâfirîn 91

  Buhârî ile Müslim'in diğer bir rivayetine göre Hz. Âişe şöyle dedi:

  Resûlullah sabah namazının iki rek`at sünnetini o kadar hafif kılardı ki, acaba Fâtiha sûresini okudu mu diye kendi kendime sorardım.

  Buhârî, Teheccüd 28; Müslim, Müsâfirîn 92. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 3; Nesâî, İftitah 40

  Müslim'in bir rivayetine göre Hz. Âişe şöyle dedi:

  Resûl-i Ekrem sabah ezanını duyduğu zaman sabah namazının sünnetini fazla uzatmadan kılardı.

  Müslim, Müsâfirîn 90. Ayrıca bk. Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 60

  Diğer bir rivayette Hz. Âişe, tanyeri ağardığı zaman kılardı, dedi.


  Müslim, Müsâfirîn, 93

  79. Hafsa radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre, müezzin sabah ezanını okuduğu ve tan yeri de ağardığı zaman Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla uzatmadan iki rek`at namaz kılardı.

  Buhârî, Ezân 12; Müslim, Müsâfirîn 87

  Müslim'in diğer bir rivayetine göre Hz. Hafsa şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığı zaman hafifçe kıldığı iki rek`at namazdan başka nâfile kılmazdı.

  Müslim, Müsâfirîn 88. Ayrıca bk. Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 60

  80. İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını ikişer rek`at kılar, gecenin sonunda ise bir rek`at vitir kılardı. Sabah namazının farzından önce de, kulağı kamette olduğu halde, çabucak iki rek`at namaz kılardı.

  Buhârî, Vitir 2; Müslim, Müsâfirîn 157. Ayrıca bk. Tirmizî, Vitir 8