Allahım! Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 36. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    "Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler kendisine:

    - Allahım! Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler."

    Buhârî, Ezân 36. Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 276; Ebû Dâvûd, Salât 20; Tirmizî, Salât 245; Nesâî, Salât 40; İbni Mâce, Mesâcid 19