Mezheplere göre haccın farzları nelerdir?

 • Yazar: İsa Sevgili, Kurucu
 • Hanefi mezhebine göre haccın farzları

  1- İhrama girmek (şart).

  2- Arafat'ta vakfeye durmak (rükun).

  3- Kâbe'yi tavaf etmek (rükun).

  Şafii mezhebine göre haccın farzları

  1- Niyet ederek ihrama girmek.

  2- Arafat’ta vakfeye durmak.

  3- Kâbe’yi tavaf etmek.

  4- Safa ile Merve arasında sa’y yapmak.

  5- Tıraş olmak, saçtan en az üç kıl kesmek.

  6- Rükunlar arasında (en az dördü) tertibe riayet etmek.

  Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre haccın farzları

  1. İhrama girmek,

  2. Arafat’ta vakfeye durmak,

  3. Kâbe’yi tavaf etmek,

  4. Sa’y yapmak.