İnsanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 138. Ebû Mes'ûd Ukbe İbni Amr el-Bedrî radıyallahu anh şöyle dedi:

  Bir adam Peygamber aleyhisselâm'a gelerek:

  - Filanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki, bu yüzden bazan sabah namazına gelemiyorum, dedi.

  Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu:

  - "İnsanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var! Kim imamlık yaparsa, namazı kısa kıldırsın; zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var."

  Buhârî, İlim, 28, Ezân 61-63, Edeb 75, Ahkâm 13; Müslim, Salât 182-185. Ayrıca bk. İbni Mâce, İkâme 48