Abdest alanın günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 3. Osman İbni Affân radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    "Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."

    Müslim, Tahâret 33. Ayrıca benzer rivayetler için bk. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6