İkindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılan kimseye, Allah rahmetini ihsân etsin

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 93. Ali İbni Ebû Tâlib radıyallahu anh şöyle dedi:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılardı. İkinci rek`atın tahiyyatında Allah Teâlâ'ya en yakın meleklere ve onların yolunca giden müslüman ve mü'min kimselere selâm ederdi.


  Tirmizî, Mevâkît 201, Cum`a 66. Ayrıca. bk. Nesâî, İmâmet 5; İbni Mâce, İkâmet 109

  94. İbni Ömer radıyallahu anhümâ'nın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "İkindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılan kimseye, Allah rahmetini ihsân etsin."

  Ebû Dâvûd, Tatavvu 8; Tirmizî, Salât 201.

  95. Ali İbni Ebû Tâlib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının farzından önce iki rek`at namaz kılardı.

  Ebû Dâvûd, Tatavvu 8