Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 38. İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    "Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir."

    Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, Mesâcid 16