Ey Selime oğulları! Yurtlarınızdan ayrılmayınız ki, adımlarınıza sevap yazılsın

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 30. Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:

  - Mescidin etrafındaki arsalar boş kalmıştı. Benî Selime, mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istediler. Bu arzu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşınca, onlara:

  - "Bana gelen bilgiye göre, mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istiyormuşsunuz, öyle mi?" buyurdu. Onlar:

  -Evet, ey Allah'ın Resulü! Böyle arzu etmiştik, dediler. Resûl-i Ekrem iki defa:

  - "Ey Selime oğulları! Yurtlarınızdan ayrılmayınız ki, adımlarınıza sevap yazılsın" buyurdu. Onlar da:

  - Şu halde yerlerimizden göçmek bizi sevindirmeyecek, dediler.

  Müslim, Mesâcid 280. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru sûre(36) 1