Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 18. İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, bir adam bir kadını öptü. Sonra Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip durumu haber verdi. Bunun üzerine: "Gündüzün iki yanında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir" [Hûd sûresi (11), 114] anlamındaki âyet nâzil oldu. Adam:

    - Bu sadece bana mı mahsus yâ Resûlallah, dedi? Resûl-i Ekrem:

    - "Ümmetimin tamamı içindir" buyurdular.

    Buhârî, Mevâkît 4, Tefsîru sûre (11) 6; Müslim, Tevbe 39. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru sûre (11)