Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 45. Osman İbni Affân radıyallahu anh şöyle dedi:

  - Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i:

  "Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir".

  Müslim, Mesâcid 260

  Tirmizî'nin Sünen'deki rivayeti şöyledir:

  Osman İbni Affân radıyallahu anh 'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır."

  Tirmizî, Salât 165.Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47