İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 26. Büreyde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    "İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider."

    Buhârî, Mevâkît 15. Ayrıca bk. Nesâî, Salât 15; İbni Mâce, Salât 9