Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya!

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 56. Câbir İbni Semüre radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu:

  - "Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya!"

  Bunun üzerine biz:

  - Yâ Resûlallah! Melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlayıp dururlar? diye sorduk. Şöyle buyurdu:

  - "Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar."

  Müslim, Salât 119. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 93; Nesâî, İmâmet 28; İbni Mâce, İkâmet 50