Namaz nasıl kıldırılır? Cemaate imam olmak için ne yapmalıyım?

 • Yazar: İsa Sevgili, Kurucu
 • Bir kimsenin cemaate namaz kıldırabilmesi, imam olması için; kişinin Müslüman, ergen, akıllı, erkek olması, Fâtiha suresi ile namaz kıldıracak kadar bazı sure ve duaları doğru bir şekilde ezbere okuyabilmesi, kendisinde özür durumu olmaması gerekli görülmüştür. Ayrıca yeterli ilmihal bilgisine sahip olması ve takva ehli olması da gerekir. Cahil ve fasığın imamlığı mekruhtur.

  Bir yerde resmî görevli imam varsa namazı o kıldırır. Eğer böyle bir görevli yoksa namaz kılmak üzere bir araya toplanmış olan cemaat arasında, imamlığa uygun olanlardan birisi imam tayin edilir. Kişi, başka mezhebe bağlı imamın arkasında namaz kılabilir.

  İmama uymaya iktida ve imama uyan kişiye muktedi adı verilir. Muktedinin namazının fıkhen geçerli olabilmesi için şu şartlar gerekir:

  1. 1. Namaza ve imama uymaya niyet etmesi.
  2. 2. İmamdan geride durması.
  3. 3. Hanefi, Mâlikî ve Hanbeli mezhebine göre imam ile muktedi aynı namazı kılmalıdır. Şâfii mezhebine göre ise imam ile muktedinin namazlarının rekât sayısı bakımından birbirine benzemesi yeterlidir.
  4. 4. İki saf arasında kadın safı olmamalı.
  5. 5. İmam lâhik veya mesbuk olmamalı.
  6. 6. Muktedi, imamın tekbirlerini duymalı ve arada herhangi bir engel bulunmamalı.
  7. 7. İmam ile muktedi arasında makul mesafe olmalıdır.