Tahiyyetü'l-mescid namazı nasıl kılınır? Biriniz mescide girdiğinde, iki rekat namaz kılmadan oturmasın

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 118. Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Biriniz mescide girdiğinde, iki rek`at namaz kılmadan oturmasın."

  Buhârî, Salât 60, Teheccüd 28; Müslim, Müsâfirîn 69, 70. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 118; Nesâî, Mesâcid 37; İbni Mâce İkâmet 57

  119. Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:

  Birgün Peygamber aleyhisselâm mescidde iken yanına gittim. Bana:

  "İki rek`at namaz kıl" buyurdu.

  Buhârî, Salât 59, İstikrâz 7; Müslim, Müsâfirîn 72, 73