Güzel abdest alanın geçmiş günahları bağışlanır

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 4. Osman İbni Affân radıyallahu anh şöyle dedi:

    Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i benim şu abdestime benzer şekilde abdest alırken gördüm. Sonra da şöyle buyurdu:

    "Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayılır."

    Müslim, Tahâret 8. Benzerleri içi bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 50; Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6