Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 22. Ebû Züheyr Umâre İbni Ruveybe radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi:

    "Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir." Resûl-i Ekrem bu sözüyle sabah ve ikindi namazlarını kastetmişti.

    Müslim, Mesâcid 213-214. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 9