Onları namaz kılarken bıraktık; yanlarına da namaz kılarken varmıştık

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 24. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    "Birtakım melekler geceleyin, diğer birtakımı da gündüz vakti birbiri ardınca gelip sizin aranızda bulunurlar. Onlar sabah namazı ile ikindi namazında bir araya gelirler. Geceleyin aranızda kalmış olanlar Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah Teâlâ, kullarının halini çok iyi bildiği halde, meleklere:

    -Kullarımı ne halde bıraktınız? diye sorar. Melekler:

    -Onları namaz kılarken bıraktık; yanlarına da namaz kılarken varmıştık, derler."

    Buhârî, Mevâkît 16, Tevhîd 23,33; Müslim, Mesâcid 210. Ayrıca bk. Nesâî, Salât 21