Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 74. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önceki dört rek`at ile sabah namazının farzından önceki iki rek`atı hiç terk etmezdi.

  Buhârî, Teheccüd 34. Ayrıca bk. Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 56

  75. Yine Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rek`at sünnetine diğer nâfile namazlardan daha fazla önem verirdi.

  Buhârî, Teheccüd 27; Müslim, Müsâfirîn 94. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu, 2

  76. Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Sabah namazının iki rek`at sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır."

  Müslim, Müsâfirîn 96

  Yine Müslim'in bir rivayetine göre sabah namazının sünneti hakkında:

  "O bana bütün dünyadan daha değerlidir" buyurdu.

  Müslim, Müsâfirîn 97