Biriniz sabah namazının iki rek`at sünnetini kılınca sağ tarafı üzerine yatsın

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 84. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rek`at sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanarak yatardı.

  Buhârî, Teheccüd 23. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 26 /p>

  85. Yine Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki sürede on bir rek`at namaz kılardı. İki rek`atta bir selâm verir ve sonunda bir rek`at vitir kılardı. Müezzin, sabah ezanını okuduktan sonra tanyeri ağarmaya başlayınca Resûl-i Ekrem'i uyandırır, o da kalkıp fazla uzatmadan iki rek`at namaz kılar, sonra müezzin tekrar gelip namaza başlanacağını haber verinceye kadar sağ tarafına uzanıp yatardı.

  Müslim, Müsâfirîn 121, 122. Ayrıca bk. Buhârî, Ezân 15; Ebû Dâvûd, Tatavvu 26; Tirmizî, Mevâkît 208; Nesâî, Ezân 41; İbni Mâce, İkâmet 126

  86. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Biriniz sabah namazının iki rek`at sünnetini kılınca sağ tarafı üzerine yatsın."

  Ebû Dâvûd, Tatavvu 4; Tirmizî, Mevâkît 194