Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır

  • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
  • 52. Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:

    - Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i:

    "Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır." buyururken işittim.

    Müslim, Îmân 134. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 9; İbni Mâce, İkâmet 17