Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder; melekleri de dua ederler

 • Yazar: Îmâm Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn
 • 67. Yine Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Önce ilk safı tamamlayınız; sonra arkadaki safları doldurunuz. Şayet eksik kalırsa, son safta kalsın."

  Ebû Dâvûd, Salât 93. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 30

  68. Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder; melekleri de dua ederler."

  Ebû Dâvûd, Salât 95. Ayrıca bk. İbni Mâce, İkamet 55

  69. Berâ radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kıldığımız zaman, yüzünü bize döndüğünde sağına döndüğü için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik. Bir defasında bize dönünce şöyle buyurduğunu işittim:

  "Rabbim! Kullarını diriltip bir araya topladığın gün, beni azâbından koru!"

  Müslim, Müsâfirîn 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 71, Edeb 98; Tirmizî, Daavât 18

  70. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "İmamı ortanıza alınız ve saflardaki boşlukları doldurunuz."

  Ebû Dâvûd, Salât 98